Under luppen:

REMOTERIG RRC-1258

Då man gör en radioinstallation för kommersiell radio ser man antagligen till att optimera installationen baserat på kostnader, kvalitet och inte minst tillgång på plats. Man har ofta ganska vidlyftiga antenner och sändare- och mottagaranläggningar som inte bara tar plats utan även kan generera eller får störningar mot grannar. Dessa komponenter placerar man därför ute i klorofyllen, på rymlig och störningsfri plats. Operatörerna brukar dock vanligtvis inte vilja sitta där ute utan de brukar uppskatta att sitta närmare civilisationen. På detta sätt uppstår behovet av att kunna fjärrstyra sin radiostation. Tittar man på ovan krav och utmaningar så ligger de snubblande nära de behov vi radioamatörer har. Vi kan helt enkelt inte sätta upp antenner lite hur som helst i tättbebyggt område. Vi stör våra grannar, inte bara genom anskrämliga antenninstallationer utan även med kraftig radiostörning på dålig hemelektronik. Vi får störningar på vår egen radiolyssning genom inte bara egen “man made noise”, utan även kära grannar och som har fläktanläggningar och liknande moderna installationer med trista bieffekter. Dags alltså att seriöst undersöka möjligheten att fjärrstyra vår radioinstallation. RRC- 1258 från Microbit tar ett nytt grepp på problematiken för gemene man. Kombinera det med billigt bredband och du har en utmärkt stabil och kostnadseffektiv lösning.

Läs artikeln här: UL_RRC-1258_05_2009