Föredrag SM0JZT – SSA Sektion Radioteknik

Många vill kunna ladda ner presentationsmaterialet från föredragen som hållits under åren. Filerna är i pdf-format. Det innebär att vissa animerigar och effekter i powerpoint går förlorade.

Här lista på det som finns:

2024 – Radio med Raspberry på – Våren 2024 – Radio med RPI Våren 2024

…..
2018  Sept – Morgondagens radioteknik – Hos Gävle Kortvågsamatörer – MorgonDagens Radio Sept2018_1 SM0JZT

2017/2018 – MorgonDagens Radioteknik (ver 1) : MorgonDagens Radio dec 2017_1 SM0JZT

2016/2017 – JT65/9 (ver1.4) : JT65 SM0JZT 2017 ver14

2014 – WSPR : WSPR ver Mar 2014

2012 – QRSS : QRSS ver Nov2012_1

2012 – Mätmojänger : Mätmojänger 2012 ver 1

2012 – SDR över nätet : SDR Presentation över nätet Nov 2012

2012 – SDR status : SDR Presentation status April 2012

2008 – QROLLE : QROlle -ng 2008 ver1.0

Föredrag i april 2017 på SSA:s årsmöte på Fårö, om digitala moder.

Introduktion av SM1CQA Rikard Wärff (sk).

Rikard var en av mina mentorer vid sidan om min far Andreas SM1LBW (sk)