Det finns så mycket att lära om denna intressanta radio. Det finns också massor skrivet och sagt om den. Så
varför då skriva ännu mer? Kanske just för att den är värd det.
Denna artikel kan vi kalla ”del 3” för att den följer upp de tidigare två, men även för att undertecknad
kommit till vissa insikter värda att förmedla.
En hel del finesser måste ibland få mogna till, eller för att möjligheten inte kunde provas tidigare.

Läs hela artikeln här: QTC-2022-10_Icom IC-705 – del 3