För de som läste förra månadens QTC och artikeln om ”Radion i ett system – del 1” kan man se denna månads artikel ses som en uppföljning och vidare resonemang kring det
vi kan stå inför och det som många gärna ägnar sig åt sedan ganska länge.
Att använda digitala moder för att nå långväga kontakter. Vi kan precis som illustrerades i del 1 göra det till synes komplicerat för oss.
Men vi kan även göra det mycket enkelt för att komma riktigt långt.
Några futtiga watt i uteffekt till en trådantenn bär våra signaler långt.
FT8 har blivit omåttligt populärt sedan ganska många år tillbaka. Det finns många av oss som verkligen gillar det. Men det finns säkert en och annan som tycker att det är galet. Så har vi olika preferenser.

Läs hela artikeln här: QTC-2023-04_radiosystem 2
Läs del 1 här: QTC-2023-03_radiosystem 1