Att placera en mottagare av typen SDR (mjukvarudefinierad radio) på ett fördelaktigt QTH, använda den på distans, gärna av fler samtidiga användare är riktigt attraktivt. Det finns och har funnits många mer eller mindre framgångsrika lösningar på detta, ofta med en separat PC på site eller för all del en ganska dyrbar radio.
Att kombinera gratisprogramvara utvecklad av radioamatörer med den kostnadseffektiva datorn Raspberry Pi är ett riktigt intressant och inte minst experimentlustigt alternativ. Att vi lär oss något på kuppen är ju en riktigt fin bonus.
Denna artikel är ”Del 2” i en tänkt artikelserie där vi tittar på hur vi kan få en Raspberry Pi att vara nyttig för oss radioamatörer.

Läs hela artikeln här: QTC-2024-03_Openwebrx