Det här är ytterligare en artikel som belyser användningen av en Raspberry Pi för oss radioamatörer.
Den här gången skall vi titta på hur vi kan låta en Pi agera länk mellan vår radio och ett webbgränssnitt (webbläsare) på en PC eller läsplatta för att kunna köra en uppsjö digitala moder.
Vi kan köra dessa lokalt (hemma) eller rent av på distans över nätet. Kul att använda en Raspberry Pi, koppla den till radion via USB, installera hela paketet, konfigurera och sedan köra en hoper digitala moder. Häng med i svängarna!

Läs hela artikeln här:QTC_2406_Artikel_Digipi_SM0JZT