Det har inte undgått någon att utbrottet av covid-19 och kriget i Ukraina har lagt en hel del sordin
på tillgången på en stor del elektronikvaror och komponenter som de flesta av oss vant sig vid. Halvledarbrist, brist på transportkapacitet och en allmän osäkerhet i världen.
Det onda kanske har något gott med sig också avseende någon form av tillnyktring när det gäller om man
verkligen skall göra sig beroende av lågprisländer och transportera (med alla dess miljöaspekter) varor runt
jordklotet.
Nåväl, kanske som en effekt av detta så får man nog säga att det är en allmän nyhetstorka på teknikfronten
även för oss radioamatörer. Ett lysande (nåväl) undantag är kanske Yaesu:s nya kortvågsradio FT-710.
Låt oss ta och titta på och reflektera över vad den kan tänkas innebära för oss.

Läs artikeln här : QTC-2022-09_Artikel_FT-710_SM0JZT