I förra numret av QTC beskrevs några valda delar av mottagaren. I detta nummer fortsätter vi att titta på några delar i sändaren. Några delar är gemensamma för både mottagare och sändare. En sådan del är transceiverns beatoscillator BFO, som också tjänstgör som bärvågsoscillator i sändardelen.

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_06_2009