2009

QRP & Egenbygge – Dec 2009

Mjukvaran kommer in mer och mer i vår hobby. Spännande hur vi kan utveckla vår hobby och den teknik vi omger oss med för att utöva vår hobby. Traditionella komponenter i all ära. Visst är det vackert med ett kristallfilter eller en mekanisk skala på en gammal Collinsrigg. De utstrålar på nå- got sätt hantverk [...]

By |2017-08-13T09:14:03+02:00December 25th, 2009|2009, Egenbygge, QROlle, QRP, Radioteknik, SDR|0 Comments

QRP & Egenbygge – Nov 2009

Denna månad skall vi resonera om en nyttig byggsats som vi egenbyggare och QRP-vänner finner lärorik och nyttig. Dom rätta verktygen är viktiga och med mikroprocessorns hjälp kan vi även se till så att en antenn för QRP portabelbruk blir till ett avstämt antennsystem. QROllen fortsätter vara populär. Vi vill därför passa på att tipsa [...]

By |2017-08-13T09:15:42+02:00November 25th, 2009|2009, Egenbygge, QRP|0 Comments

ALINCO DX-SR8

Under luppen ALINCO DX-SR8 ALINCO tillhör inte dom stora spelarna på amatörradiomarknaden för köperadios. Dom är väl mest kända kanske för sina VHF/ UHF-handapparater och mottagarscanners. På kortvågssidan så har tidigare riggar kanske inte tillhört favoriterna för den som söker god prestanda. Priset har dock varit lågt. Med DX-SR8 ser det ut som att ALINCO [...]

By |2017-08-12T13:12:51+02:00October 28th, 2009|2009, ALINCO, Kortvåg, Radiotester - Under luppen|0 Comments

QRP & Egenbygge – Okt 2009

Vi fortsätter på temat CW-läsare i detta nummer. Intresset visade sig inte vara blott undertecknads utan från många fl er. Åter tar vi upp en tråd som det tidigare dragits i. SDR, Software Defined Radio – alltså att låta mjukvara bestämma en radios funktion. Denna gång med fokus på att göra den tillgänglig och inte [...]

By |2017-08-13T09:17:53+02:00October 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Sept 2009

Mottagareantenner Som gammal scout spanar jag gärna efter spännande saker att lära och upptäcka. ”Learning by doing” känner inte bara scouter till. Kul är i alla fall att lära sig nya saker genom ”handgripligheter”. Det har blivit mer och mer tillämpad digitalteknik kan man notera. Att med lite digitalhjälp bli mer telegrafi aktiv är positivt. [...]

By |2017-08-13T09:20:15+02:00September 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – QROlle II del 4

Portabelsäsongen är över oss just nu. Då detta skrives är det varmt som bara sjutton både ute och inne trots att timmen redan är sen. Allt klibbar på kroppen då jag sitter naglad vid datorn för att hinna med att skriva allt material till QROlle-projektet (och för all del även denna spalt) innan semesteresan. En [...]

By |2017-08-13T09:22:18+02:00July 25th, 2009|2009, Egenbygge, QROlle, QRP, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – QROlle II del 3

I förra numret av QTC beskrevs några valda delar av mottagaren. I detta nummer fortsätter vi att titta på några delar i sändaren. Några delar är gemensamma för både mottagare och sändare. En sådan del är transceiverns beatoscillator BFO, som också tjänstgör som bärvågsoscillator i sändardelen. Av Olof Holmstrand SM6DJH Läs artikeln här: QTC_QRP_06_2009

By |2017-08-13T09:24:50+02:00June 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Kortvåg, QROlle, QRP, Radioteknik|0 Comments

REMOTERIG RRC-1258

Under luppen: REMOTERIG RRC-1258 Då man gör en radioinstallation för kommersiell radio ser man antagligen till att optimera installationen baserat på kostnader, kvalitet och inte minst tillgång på plats. Man har ofta ganska vidlyftiga antenner och sändare- och mottagaranläggningar som inte bara tar plats utan även kan generera eller får störningar mot grannar. Dessa komponenter [...]

QRP & Egenbygge – QROlle II del 2

I denna del skall vi titta lite närmare på mottagardelen av QROlle II. Vi kommer att plocka ut vissa intressanta delar och beskriva dessa lite mer noggrant. Vissa delar utnyttjas både vid mottagning och sändning. Bland annat kommer beatoscillatorn (BFO:n), som också är bärvågsoscillator, att beskrivas i kommande nummer. Vill man studera konstruktionen i sin [...]

By |2017-08-13T09:29:34+02:00April 25th, 2009|2009, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – QROlle II del 1

Ni som läst min spalt har säkert noterat (förhoppningsvis med glädje) att QROlle-projektet framskrider, kanske inte med stormsteg, men allt i väl avväga steg. Vi har kontinuerligt uppdaterat QTC:s läsare och även SSA:s medlemmar genom föredrag om framstegen. I och med detta nummer av QTC har vi kommit till en punkt där vi kommer att [...]

By |2017-08-12T09:42:15+02:00April 25th, 2009|2009, Egenbygge, QROlle, Radioteknik|0 Comments
Go to Top