Ni som läst min spalt har säkert noterat (förhoppningsvis med glädje) att QROlle-projektet framskrider, kanske inte med stormsteg, men allt i väl avväga steg. Vi har kontinuerligt uppdaterat QTC:s läsare och även SSA:s medlemmar genom föredrag om framstegen. I och med detta nummer av QTC har vi kommit till en punkt där vi kommer att påbörja en artikelserie där QROlle:s konstruktörer får komma till tals och presentera konstruktionen. Först ut blir SM6DJH Olle som börjar med en liten serie om analogdelarna. Därefter kommer SM5DEH Nils presentera digitaldelarna. Kompletterande uppgift er och information om projektet finns på hemsidan.

Läs artikeln här: QTC_QRP_04_2009