I nio fall av tio vill våra radioapparater i dessa dagar matas med runt 13,8 Volt likström. För att klara det behövs ett nätaggregat som kan leverera denna lämpliga spänning från husets nätspänning. I det fall man inte som undertecknad gärna är ute i skog och mark och ansluter riggen till en medhavd ackumulator. Denna artikel har inte som ambition att täcka in alla dessa fasetter utan håller mig till att väcka en liten tanke om egenbygge och teknikförkovran på området.

Läs artikeln här: QTC_QRP_03_2009