Undertecknad köpte för några år sedan ett begagnat SB-230 för att komplettera kortvågsstationen.
Tyvärr hade avsändaren packat steget ”mindre noga” vilket resulterade i ett överslag vid påslag. Detta då röret, ett 8873, hade bringats ur sockeln och då orsakat en kortslutning mellan en avkoppling och chassiet. Förmodligen var röret OK men själva konstruktionen med ett berylliumoxid-block som termisk ledning mellan anod och kylfläns samt det faktum att dessa rör i princip är
”unobtanium1 ”medförde att efter övervägande och nätsurfande beslöts att bygga om slutsteget till att i stället använda en rysk triod, GI-7B som i alla fall när det begav sig fanns mängder av på surplusmarknaden till låga priser.
Artikeln har till syfte att primärt illustrera att det går att ta på sig lite större projekt. Följ med i Ulfs vägval, tankar och bygge. Låt dig
inspireras till egna stordåd.

Hela artikeln kan läsas här: QTC-2023-11