I denna del skall vi titta lite närmare på mottagardelen av QROlle II. Vi kommer att plocka ut vissa intressanta delar och beskriva dessa lite mer noggrant. Vissa delar utnyttjas både vid mottagning och sändning. Bland annat kommer beatoscillatorn (BFO:n), som också är bärvågsoscillator, att beskrivas i kommande nummer. Vill man studera konstruktionen i sin helhet får man gå in på projektets hemsida. Där finns bland annat det kompletta kopplingsschemat på analogdelarna. Del 1 i denna artikelserie publicerades i QTC 4/2009

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_05_2009