QRP & Egenbygge – Maj 2011

Då detta skrives har vintern fortfarande inte släppt greppet om Sverige. Temperaturen svänger mellan minus och plus och snön lyser fortfarande med sin närvaro, även om den är ganska grå och trist. I SM1- land brukar man prata om ”starur” så här på våren när vintern skall få ett antal återfall efter att staren har [...]

By |2017-08-12T14:08:19+02:00May 28th, 2011|2011, CW, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Okt 2009

Vi fortsätter på temat CW-läsare i detta nummer. Intresset visade sig inte vara blott undertecknads utan från många fl er. Åter tar vi upp en tråd som det tidigare dragits i. SDR, Software Defined Radio – alltså att låta mjukvara bestämma en radios funktion. Denna gång med fokus på att göra den tillgänglig och inte [...]

By |2017-08-13T09:17:53+02:00October 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Sept 2009

Mottagareantenner Som gammal scout spanar jag gärna efter spännande saker att lära och upptäcka. ”Learning by doing” känner inte bara scouter till. Kul är i alla fall att lära sig nya saker genom ”handgripligheter”. Det har blivit mer och mer tillämpad digitalteknik kan man notera. Att med lite digitalhjälp bli mer telegrafi aktiv är positivt. [...]

By |2017-08-13T09:20:15+02:00September 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – QROlle II del 3

I förra numret av QTC beskrevs några valda delar av mottagaren. I detta nummer fortsätter vi att titta på några delar i sändaren. Några delar är gemensamma för både mottagare och sändare. En sådan del är transceiverns beatoscillator BFO, som också tjänstgör som bärvågsoscillator i sändardelen. Av Olof Holmstrand SM6DJH Läs artikeln här: QTC_QRP_06_2009

By |2017-08-13T09:24:50+02:00June 25th, 2009|2009, CW, Egenbygge, Kortvåg, QROlle, QRP, Radioteknik|0 Comments
Go to Top