Då detta skrives har vintern fortfarande inte släppt greppet om Sverige. Temperaturen svänger mellan minus och plus och snön lyser fortfarande med sin närvaro, även om den är ganska grå och trist. I SM1- land brukar man prata om ”starur” så här på våren när vintern skall få ett antal återfall efter att staren har anlänt. På egenbyggefronten händer det som brukligt en hel del. Tittar man i skåpen eller junkboxen ligger en hel del projekt och väntar på att påbörjas eller avslutas. Egen erfarenhet säger att man skall säkerställa att inte påbörja projekt som inte kan slutföras inom rimlig tid av en eller två månader. Även om detta inte alltid går att hålla så är det ett bra rättesnöre.

Läs artikeln här: QTC_QRP_05_2011