Egenbygge är som alla vet inte synonymt med låga effekter och spartansk teknik. Denna spalt stoppar dock in dessa under samma hatt. På samma sätt som vi radioamatörer inte skall behöva känna ett hot från Internet mot vår hobby så är låg QRP inte sämre än QRO. Skillnaden där emellan är blott en förstärkare… – som man med fördel kan bygga själv.

I denna artikeln kan du läsa om QRSS (Extra långsam CW).  Delvis skrivet av LA5GOA Steen-Erik

Läs artikeln här: QTC_QRP_06_2011