Vi fortsätter på temat CW-läsare i detta nummer. Intresset visade sig inte vara blott undertecknads utan från många fl er. Åter tar vi upp en tråd som det tidigare dragits i. SDR, Software Defined Radio – alltså att låta mjukvara bestämma en radios funktion. Denna gång med fokus på att göra den tillgänglig och inte minst kanske köra den över nätet som exempelvis en monitormottagare.

Läs artikeln här: QTC_QRP_10_2009