Vi radioamatörer lever sedan många år i en tidsålder där digitaliseringen av vår hobby slagit igenom på bred front. Tiderna är förbi då en fabriksbyggd radio bestod av några få knappar på en front, en analog frekvensskala och kanske till och med stöd för blott ett amatörradioband.
Den tiden är förbi och för de flesta av oss inte alls saknad (därom tvista kanske de lärde). Sedan många år tillbaka finns det amerikanska företaget FlexRadio med sina avancerade och spännande SDR-stationer. Äntligen har tillfälle givits att inte bara få testa utan även äga en 6400M. Låt oss titta på den och reflektera.

Läs hela artikeln här: QTC-2022-05_FlexRadio – FLEX-6400