Digimode

Digitala moderna JT65/JT9 är fantastiska del 2. PSKreporter

Ett antal föredrag har hållits som en uppföljning till artikeln som publicerades i QTC i december 2016. Föredragen har knutit an mycket nära mot artikeln som skrevs. Syftet är som så ofta att förklara hur, varför, inspirera och jämföra med annat. Det kan ta tid att anamma annan/ny teknik, framförallt då man inte känner sig riktigt komfortabel. Det är uppenbart att [...]

By |2017-08-12T21:48:00+02:00March 16th, 2017|2017, Digimode, Egenbygge|0 Comments

Digitala moderna JT65 och JT9 är fantastiska – del 1

K1JT Joe Taylor är inte bara radioamatör. Han fick även 1993 års Nobelpris i Fysik, som öppnade upp nya vägar kring forskningen om gravitation. Han är numera pensionär (född 1941) och ägnar en hel del tid och experiment kring lågeffektsändningar med utveckling av programvaror och modulationssätt för att kunna överbrygga stora avstånd med otroligt svaga signaler. Tack vare Joe Taylor har [...]

By |2017-08-12T22:01:47+02:00December 16th, 2016|2016, Artiklar, Digimode, Egenbygge, Presentation|0 Comments

ICOM ID-51 plus

Små radioapparater för VHF/UHF attraherar en och annan av oss. Att kunna stoppa in mycket spännande teknik och funktioner i en liten förpackning kittlar. Samtidigt har det inte undgått någon den höga packningstäthet som går att åstadkomma med alla smarta telefoner som vi har i var mans näve idag. Att blott köra analog trafi k på VHF/UHF känns av samma anledning rejält passe. Sedan [...]

By |2017-08-12T21:55:00+02:00March 23rd, 2015|2015, Digimode, Radiotester - Under luppen, UHF, VHF|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jun 2013

Viska med elektromagnetism - WSPR del 2 I majnumret av QTC [1] resonerades om tekniken bakom den spännande digitala moden WSPR. Man kan inte annat än bli bra nyfiken på hur lång man kan komma per watt då man ser vilka möjligheter som bjuds och vad lite som krävs. Man kan lätt komma igång med [...]

By |2017-08-12T14:34:14+02:00June 7th, 2013|2013, Digimode, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Maj 2013

Viska med elektromagnetism - WSPR del 1 Hur långt kan man komma med en radiosignal, hur ändrar sig vågutbredningen över dagen och hur många kilometer når man per milliwatt? Det är bara några av dom frågor som en nyfiken radioamatör kan få svar på då man experimenterar med WSPR. Avancerad teknik gifter sig med tillgänglig [...]

By |2017-08-12T14:36:17+02:00May 7th, 2013|2013, Digimode, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jan 2013

QRSS - Openbeacon Varför inte gå ut lätt på det nya året med lågeffektexperiment? Lätt för plånboken efter julhelgerna, lätt för energiförbrukning och lätt att förstå. Men ger ändå utrymme för spännande experiment för ALLA. Den uppmärksamme läsaren av denna spalt har noterat skriverier om lågeffekttekniken QRSS vid ett antal tillfällen. Denna gång tar vi [...]

By |2017-08-12T14:44:18+02:00January 7th, 2013|2013, Digimode, Egenbygge, Programmering, QRP, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Maj 2012

Experiment med QRSS ”Life is good with QRP” Är en travesti på ett näst intill bevingat ord i vår hobby – eller varför inte: ”less is more”. Inte helt obekant för läsare av raderna i denna spalt är att skribenten vill inspirera till egna experiment och förkovran, att det då ofta handlar om låga eff [...]

QRP & Egenbygge – Sept 2011

Välkommen tillbaka från semestern. Hoppas att du som jag varit på en och annan träff för att diskutera amatörradio genom ”eyeball QSO”. Nu är det dax att hugga tag i intressanta projekt till höstterminen. Slå flera flugor i en smäll av grejor ur junkbox och inspiration från andra. I tidigare QRP och egenbyggespalten (juni 2011) [...]

By |2017-08-12T14:00:32+02:00September 28th, 2011|2011, Digimode, Egenbygge, QRP, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jun 2011

Egenbygge är som alla vet inte synonymt med låga effekter och spartansk teknik. Denna spalt stoppar dock in dessa under samma hatt. På samma sätt som vi radioamatörer inte skall behöva känna ett hot från Internet mot vår hobby så är låg QRP inte sämre än QRO. Skillnaden där emellan är blott en förstärkare... – [...]

By |2017-08-12T23:11:27+02:00June 28th, 2011|2011, Digimode, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments

Radioteknik – Dec 2007 NUE-PSK31

Det digitala trafiksättet PSK31 har funnits tillgängligt i snart 10 år vid det här laget. Protokollet utvecklades primärt av radioamatören G3PLX, Peter Martinez. Tekniken och användandet är känt av dom flesta då många spaltkilometer har skrivits om användandet av detta protokoll, även här i QTC. Man har dock i princip hitintills uteslutande baserat användandet på [...]

By |2017-08-13T11:44:57+02:00December 25th, 2007|2007, Digimode, Egenbygge, Radioteknik|0 Comments
Go to Top