Det kan sägas med en gång – Att skriva en relevant utvärdering om denna radio var en utmaning utöver det vanliga.
Vad är den bra på, varför skall man skaffa den och inte minst för vem passar denna radio? Är frågor som man vill besvara.
Undertecknad har genom åren skaffat sig en hel del modeller av den universella kniven från alplandet i söder. Den kniv som är duktig på allt och som man kan ha med sig i alla väder och till alla behov. Det är mycket frestande att dra en analogi mellan denna radio och just denna universella kniv. Radio är inte bara liten och smidig till formatet och ser i grunden ut som en vanlig VHF/UHF FM handapparat. Den kan även APRS, D-star och kan även användas som kortvågsradio för inte bara AM utan även CW och SSB. Men som alla vet så finns det inte bara en armékniv, det finns en uppsjö… Låt oss försöka reda ut saken.

Läs hela artikeln här: TH-D74 Aug 2017