Efter att ha avverkat flera tusen FT8-QSO:n så får man nog säga att viss erfarenhet infi nner sig. Inte bara att samla på sig en fasligt massa rara stationer och länder med blygsamma medel, inte minst även av att ha provat en hel del program på datorn.
I denna artikel följer vi så upp tidigare artiklar, både i när- och forntid.
Läser du vidare så slipper du kanske göra mina misstag, du kanske till och med ser fram emot att prova själv.

Hela artikeln kan du hämta här – QTC-2023-05_FT8 igen