Beskrivningen av antennen i denna artikel kan vara en kombination av flera som jag har stött på. Antennen är vertikalt polariserad och tar därmed lite plats. Låg strålningsvinkel gör att den är toppen för DX. Den består av två element och ger därmed riktverkan.
Hela rasket bygger man lätt själv för portabelbruk eller fast installation. En teleskopmast på 12 – 15 meter , pinnar till spridare, en del tråd och lämplig inmatning är allt som behövs.
”Knorren” består i att antennen ser ut att kunna matas även i drivelementets ända och inte mitten. Alltså på samma sätt som tidigare artikel om HyEndFed-antennen från Holland. Den här antennen är dock för blott ett band, mitt val föll på DX-bandet 20 meter.
Bygg du med !!

Läs hela artikeln här : VDA – Juni 2017