Experiment med QRSS
”Life is good with QRP” Är en travesti på ett näst intill bevingat ord i vår hobby – eller varför inte: ”less is more”. Inte helt obekant för läsare av raderna i denna spalt är att skribenten vill inspirera till egna experiment och förkovran, att det då ofta handlar om låga eff ekter gör saken bara ännu mera spännande. I nästan alla fall handlar det i alla fall om att anamma dagens teknik och göra något konstruktivt av den. Tidigare har ämnet QRSS penetrerats i denna spalt. Nästan ett år har gått sedan sist. Låt oss nu summera intryck och ta experimenten till nya höjder.

Läs artikeln här: Egenbygge_05_2012