QRSS – Openbeacon
Varför inte gå ut lätt på det nya året med lågeffektexperiment? Lätt för plånboken efter julhelgerna, lätt för energiförbrukning och lätt att förstå. Men ger ändå utrymme för spännande experiment för ALLA. Den uppmärksamme läsaren av denna spalt har noterat skriverier om lågeffekttekniken QRSS vid ett antal tillfällen. Denna gång tar vi ytterligare ett steg för att öka experimentlusten, utan att göra det mera komplicerat. Häng med och experimentera, själv eller i grupp.

Läs artikeln här: Egenbygge_01_2013