CR-Kits KN-Q7A

Tomten står för dörren och ett nytt radioexperimentår likaså. Dax att summera men framförallt se framåt mot nya intressanta experiment och kunskaper. SSA är inte ensamma om att göra ungdomssatsningar. En intressant satsning från England har skapat ringar på vattnet i hela världen. Vi skall resonera lite om FunCubesattelit-projektet med dess SDR-mottagare. Det är många som är sugna på att bygga en enkel men eff ektiv QRP-rig. Sedan en tid finns det prismässigt intressanta byggsatser från Kina med riktigt bra funktion och prestanda.

Läs artikeln här: Egenbygge_12_2012