Viska med elektromagnetism – WSPR del 1
Hur långt kan man komma med en radiosignal, hur ändrar sig vågutbredningen över dagen och hur många kilometer når man per milliwatt? Det är bara några av dom frågor som en nyfiken radioamatör kan få svar på då man experimenterar med WSPR. Avancerad teknik gifter sig med tillgänglig utrustning och Internet, så att vi kan göra nya upptäckter. Denna månad skall vi igen lyfta blicken med egna experiment.

Läs artikeln här: Egenbygge_05_2013