K1JT Joe Taylor är inte bara radioamatör. Han fick även 1993 års Nobelpris i Fysik, som öppnade upp nya vägar kring forskningen om gravitation. Han är numera pensionär (född 1941) och ägnar en hel del tid och experiment kring lågeffektsändningar med utveckling av programvaror och modulationssätt för att kunna överbrygga stora avstånd med otroligt svaga signaler. Tack vare Joe Taylor har vi alltså inte bara modulationssätt som klarar av att detektera signaler som ligger hela 10dB under det som är möjligt då man kör CW. Programvarorna fi nns fritt tillgängliga på nätet och det är mycket lätt att komma igång och köra. Mer än 5 Watt behövs inte för att slå vanliga QRO-sändningar med hästlängder.

Läs artikeln här: qtc_12_2016_JT65_JT9_sm0jzt_ver_02
Presentationen här: JT65_SM0JZT_2017_ver13