Ett antal föredrag har hållits som en uppföljning till artikeln som publicerades i QTC i december 2016. Föredragen har knutit an mycket nära mot artikeln som skrevs. Syftet är som så ofta att förklara hur, varför, inspirera och jämföra med annat. Det kan ta tid att anamma annan/ny teknik, framförallt då man inte känner sig riktigt komfortabel. Det är uppenbart att det finns ett antal mycket mera effektiva och inte minst intressanta modulationssätt än dom traditionella: RTTY, AM, SSB och CW, som vi levt med sedan en grå forntid. I denna artikel kan du läsa om ett verktyg på nätet som gör brukandet av JT65/JT9 ytterligare intressant. Titta in på PSKREporter.

Läs artikeln här :  Egenbygge_03_2017_JT65_PSKreporter
P
resentationen här:  JT65 SM0JZT 2017 ver13