Jag har satt mig på skolbänken igen! Denna gången är jag deltagare på SK0QO:s certifikatkurs under ledning av SM5XLP Ray. Jag tog mitt cert på 70-talet, men det är oerhört kul att få vara med på certifikatkurs för att lära sig förstå hur dagens certifikatkurser går till och hur resonemanget går bland deltagarna. Jag minns inte hur resonemanget gick då på 70-talet. Minns dock att boken var svartorange, hade en telegrafnyckel på framsidan och handlade bland annat om rör. Tiden förändras och vi har all anledning att fundera på hur vi vill inspirera kommande radioamatörer till att gilla elektronikexperiment. Material är det inte brist på, det handlar om att använda det och förmedla kunskap till sig själv eller de som vill lära.

Läs artikeln här: QTC_QRP_12_2010