Att köra sin radiostation på distans har blivit ganska vanligt idag. I första hand kanske man tänker på att bli kvitt störningar.
Men det är även en god tanke att kanske bygga upp en riktigt bra station runt ett fun-gerade QTH och sedan köra den stationen från hart vilken punkt som helst. Det finns generella remote-lösningar som stöder allsköns olika radioapparater och så finns det tillverkarspecifika. I denna artikel skall vi titta på
SCU-LAN10 från YAESU.

Läs hela artikeln här: QTC-2021-05_Yaesu SCU-LAN10