Med ojämna intervall djupdyker vi i en intressant bok här i QTC. Denna gången blev det passande nog en bok om mottagarantenner. I septembernumret kunde vi läsa om en antenndelare för mottagare. Nu är det dags att titta på en lämplig antenn. Ett lustigt sammanträffande eftersom boken det handlar om kommer från gode vännen Bertie SM5CBM som hade ett överexemplar som med tacksamhet mottagits. Boken är skriven
av Eric P. Nichols KL7AJ på en mycket underhållande engelska. Riktigt kul bok att läsa alltså.

Läs hela artikeln här