Vi är många som använder SDRmottagare på nätet för att kunna lyssna på ett ställe där störningarna är mindre.
Undertecknad har i fl era år dragit en lans just för att klubbar och andra skall göra denna typen av mottagare tillgängliga för klubbmedlemmar som bor i en störd miljö.
Att lyssna på en mottagare med god antenn och mindre störningar än i villaområdet eller lägenheten i stan är ju ypperligt. Men vi radioamatörer vill ju kunna sända också.
Med programvaran CATSync kan vi koppla samman vår vanliga kortvågssändtagare med den frekvens vi lyssnar på över nätet. En dröm blir verklighet.

Läs hela artikeln här