Många fördrag har hållits genom åren av SM0JZT.
Här en lista på dom där presentationsmaterialet finns tillgängligt. 

Många vill kunna ladda ner presentationsmaterialet från föredragen som hållits under åren. Filerna är i pdf-format. Det innebär att vissa animerigar och effekter i powerpoint går förlorade.

Här lista på det som finns:

2018  Sept – Morgondagens radioteknik – Hos Gävle Kortvågsamatörer – MorgonDagens Radio Sept2018_1 SM0JZT

2017/2018 – MorgonDagens Radioteknik (ver 1) : MorgonDagens Radio dec 2017_1 SM0JZT

2016/2017 – JT65/9 (ver1.4) : JT65 SM0JZT 2017 ver14

2014 – WSPR : WSPR ver Mar 2014

2012 – QRSS : QRSS ver Nov2012_1

2012 – Mätmojänger : Mätmojänger 2012 ver 1

2012 – SDR över nätet : SDR Presentation över nätet Nov 2012

2012 – SDR status : SDR Presentation status April 2012

2008 – QROLLE : QROlle -ng 2008 ver1.0