Att det fi nns duktiga elektronikkonstruktörer i Asien är inget nytt.
Att det även gäller för Kina och inte bara exempelvis Japan är ju ingen nyhet heller.
En ny (gammal) stjärna på den här himmeln kommer från XIEGU i Kina. Den har modellbeteckningen X5105 och kommer att kunna ge en hel del intressant funktioner till ett attraktivt pris, cirka SEK 7000.
Låt oss göra en kort överblick, utan att för den skull gå in på alla detaljer. Det är lite för tidigt att bedöma radions kvalitéer, eftersom den inte är riktigt färdigutvecklad.

Läs hela artikeln här.