Vi sändaramatörer lyssnar ju en hel del. Det handlar ju inte bara om att sända i ett kör. Och till skillnad från sändaren där man ju vanligtvis bara sänder med en i taget så kan man ju lyssna på fl era mottagare samtidigt. Här ett tips om en antenndelare för upp till 6 mottagare till en antenn som fungerar riktigt bra. ASA-16 från italienska ELAD IT

Det har smugit sig in faktafel i artikel på sidan avseende länkarna till SPYSERVERN. Skall vara:
sdr://spyserver.thulesius.se:5555     Till Arspy HF+
sdr://spyserver.thulesius.se:5556     Till SDR-RTL    (VHF-UHF)

Läs hela artikeln här