I denna spalt har jag ett otal gånger skrivit om de möjligheter som den moderne radioamatören har till experiment med så kallad mjukvarudefinierad radio. På engelska heter det ju Software Defined Radio ( SDR). Namnet avslöjar med önskvärd tydlighet vad det hela handlar om. Alltså enkelt uttryckt bygger tekniken på att man använder mjukvara för att inte bara få en mikroprocessor i radion att ställa in frekvens eller välja kristallfilter beroende på trafiksätt. Denna månad skall vi göra en dykning i en ny historia som kallas SDR-CUBE. Allt i ett i en kub alltså.

Läs artikeln här: QTC_QRP_11_2010