Under luppen:

Slutsteg EXPERT 1K-FA från SPE

Minns med skräckblandad förtjusning alla intressanta experiment som jag gjorde med allehanda rör redan på 70-talet. Då var det 6JB6, 2C39, 4CX250, 572B och inte minst 813, som i ordets rätta bemärkelse fi ck bekänna färg. Så här i retroperspektiv får man vara glad att man överlevde alla tusentals volt anodspänning och konstruktioner med avsaknad av skyddskretsar. Idag fi nns det glädjande nog fl er och fl er slutsteg av inte bara mindre slag som byggs med halvledare. Från Italien har vi vant oss se en hel del mindre transistorslutsteg för framförallt dom högre banden. Dom stora tillverkarna från Asien och USA har också mer eller mindre bra och inte minst dyra varianter att erbjuda. Transistorslutsteg är vanligtvis bredbandsavstämda vilket gör att man snabbt kan byta band och inom sekunder bli QRV på ett annat band. Avstämda lågpassfi lter behöver dock kopplas in så att övertoner inte genererar oönskad radioutstrålning.

Läs artikeln här: UL_EXPERT_1K-FA_1-10