Slutsteg EXPERT 1K-FA från SPE

Under luppen: Slutsteg EXPERT 1K-FA från SPE Minns med skräckblandad förtjusning alla intressanta experiment som jag gjorde med allehanda rör redan på 70-talet. Då var det 6JB6, 2C39, 4CX250, 572B och inte minst 813, som i ordets rätta bemärkelse fi ck bekänna färg. Så här i retroperspektiv får man vara glad att man överlevde alla [...]