Under luppen:

REMOTERIG RRC-1258 mkII

I maj-numret 2009 av QTC tog jag en noggrann titt på fjärrkörningslösningen RRC- 1258 från Microbit AB. Positioneringen av denna lösning går ut på att flytta radio och antenn till en plats där man inte bara har lite störningar utan kanske även mycket lättare kan ta ut svängarna utrymmesmässigt. Förutsättningar som man kanske inte har i lägenheten eller villaområdet där man bor. Den stora skillnaden med RRC-1258 mot traditionella fjärrkörningslösningar är att man kan realisera lösningen helt utan att vara beroende av PC:s. Det kan vara svårt att få en PC-lösning att fungera tillförlitligt. PC-lösningen ger ofta dåliga prestanda och inte minst drar de mera ström. Enkelt och driftsäkert skall det vara. Inte konstigt att RRC-1258 blivit populär, inte bara i Sverige. Men inget är så bra så att det inte kan göras bättre. Det är förändringarna i den nu uppdaterade versionen med namn RRC-1258 MkII som skall belysas i denna artikel.

Läs artikeln här: UL-REMOTERIG RRC-1258 mkII 0210