Ett nytt år rullar in på QRP och Egenbyggefronten. Life is too short for QRP brukar det heta. Och visst är det så att tiden går fort och man vill hinna med så mycket som möjligt på den tid man har fått sig tilldelat. Undertecknad vill propagera för glädjen av egenbygge och teknikkunskap och intresse. Så då gäller: QRP where fun is the power… Även utan höga effekter kan vi konstatera att SM6DJH Olle nästan är klar med alla kommuner i kommunjakten. Alla körda med nya generationens QROlle. Visst är det roligt! Under rubriken ”QROlle-rapporter” kan du läsa vidare direkt från Nils, Olle och undertecknad kring projektet. Först dock en intressant ”byggbeskrivning”. Denna gång på en LC-mätare.

Läs artikeln här: QTC_QRP_01_2009