En video på Youtube inspirerade Thilo Kootz och informerade om ett viktigt och intressant ämne. Att vi som radioamatörer omges och omger oss med mer och mer teknik som inte bara hjälper utan även stjälper vår hobby är för alla bekant. Hur vi får bukt på problemen är inte bara frustrerande utan framförallt ibland ganska svårt. I tidigare QTC-artiklar har vi kunnat studera vad som låter sig göras med en så kallad EMV-spion. Nu skall vi bygga  och använda en så kallad AMN (Artificial Mains Network) för att identifiera undermålig drivelektronik i bland annat LED-lampor för 230 VAC. Elektronik som genererar oerhört mycket oönskade störningar för oss radioamatörer.

Läs artikeln här: Egenbygge_12_2014