Under luppen:

ANAN-10 / Apache Labs

Första gången men egentligen inte skriver jag om SDR-radios. Digital signalbehandling är en realitet överallt idag. Kameran, TV:n, musikanläggningen och radion har blivit mycket bättre tack vara den enorma beräkningskraft som idag genom mångårigt arbete finns tillgängligt för oss. Vi tillämpar tekniken överallt och inget talar för att det finns anledning att titta tillbaka. Våra experiment med radiotekniken har flyttats från att beräkna analoga AGC-kretsar eller filterkretsar. Kunskapen om hur man bygger automatisk signalförstärkning eller filtrering har oåterkalleligen förflyttats. ANAN-10 från Apache-Labs är ett ekonomiskt tillgängligt alternativ för att få tillgång till högpresterande digital radioteknik av idag. Att kunna sitta med en PC var som helst i huset och köra radion gör inte saken sämre. Häng med, det här är grejor för den tekniknyfikne radioamatören!

Läs artikeln här: qtc_1501_Under_luppen_ANAN-10_ver_klar