Årligen återkommande resonemang kan tyckas. Tidigare har jag skrivit om magnetloopantenner primärt för lyssning. Titta i QTC april 2012 och februari 2013. Vill man sända så ställs man inför utmaningar som många ryggat tillbaka för. Med denna artikel så skall sås ett för för att våga sig på egenbyggen av denna antenn för att även kunna sända.
Undertecknad vurmar för portabel-radio på framförallt resan och ofta med lägre effekter. Magnetloopen är en intressant följeslagare som är väl värd att prova. En möjlighet att vara QRV istället för QRT är en 100 %-ig vinst trots allt.

Läs hela artikeln här : QTC Feb 2014