Det Kaliforniska radioföretaget Elecraft har verkligen utkristalliserat sig till en kreativ leverantör av spännande amatörradiokonstruktioner.

Många är vi som imponerats av kortvågsriggen K2 och dess efterföljare K3. Den senare kan kompletteras med en spektrumvisare/panadapter som på ett mycket tydligt sätt möjliggör visning av radioaktiviteten på banden. Sedan några år har Elecraft rosat marknaden med den utmärkta
portabelriggen KX3.

En radio som inte bara har oförskämt goda prestanda, den är även en behaglig tillämpning av en mjukvarudefinierad Radio (SDR) som klarar sig utan datakraften från en PC. Det är därför mycket
naturligt att även denna radio skall gå att utrusta med spektrumvisare/panadaptern PX3.

Läs hela artikeln pm Elecraft PX3 här qtc_1405