EMV-spionbygget – del 2 Praktisk tillämpning av bygge och användande
Vi är många som drabbas av oönskad elektromagnetisk vågrörelse då vi vill tillämpa vår hobby som radioamatör. Inte sällan är det vi själva som genererar dessa störningar. Allt för ofta är det dock okända och svårfunna källor. Vad vore väl bäst om vi inte på ett enkelt och eff ektivt hade ett mätverktyg att fi nna detta elände med? I QTC 11/2013 skrev undertecknad om en intressant byggsats att bygga och använda själv. Denna artikel är del 2 i serien, nu tar vi upp den praktiska tillämpningen av bygget och användandet.

Läs artikeln här: Egenbygge_01_2014