Det har som vanligt hänt en hel del sedan förra månadens spalt. Nu sitter jag här med nya tag. QROlle lever och frodas. Projektet lever vidare och nya byggsatser finns att köpa. Återkopplingen kommer från alla håll både per radio, telefon och inte minst e-post. För alla radioamatörer som vill använda mikroprocessorer har vi ett nytt projekt nära knutet till SM5DEH och SmartDDS på gång. Kör portabel QRP i sommar och inspireras till egenbygge på alla möjliga fronter.

Läs artikeln här: QRP-QTC_06_2005