Jag erkänner villigt att jag är svag för digital och modern teknik i de flesta
former. Visst är det vackert med gamla fina rörbyggen och nostalgi. Men tiden står inte stilla och den nya tekniken är spännande att prova på. de nya komponenterna är inte bara små, billiga utan även kunniga och inte minst driftsäkra som bara den. Nåväl, denna månad har jag bullat upp med en ny Heathkitsatsning, DRM, TCA440 för DRM, HomeBrewer CD magazine och inte minst en QROlle-uppdatering.

Läs artikeln här: QTC_QRP_7-8_2005