QROlle

QRP & Egenbygge – April 2006

Med stor glädje noterar undertecknad att vår stolta tidning QTC innehåller fler och fler inspirerande artiklar för alla teknikintresserade radioamatörer. Visst, vår hobby är för dom flesta en teknikhobby. Anta utmaningar, lär dig nytt, tänj , lär dig nytt, tänj gränser, inspirera dig själv och andra i , inspirera dig själv och andra i din [...]

By |2017-08-13T12:53:39+02:00April 25th, 2006|2006, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Feb 2006

Undra om man skulle våga sig på att bygga en egen radio? Hur många gånger har du inte ställt dig den frågan. En del har förverkligat detta nyårslöfte. När det har skett så har ivern att förfina konstruktionen eller kunskaperna gripit en som ett gift. Det är ju som vi alla vet en del av [...]

By |2017-08-13T13:00:30+02:00February 25th, 2006|2006, Antenn, Egenbygge, QROlle|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jan 2006

Vittnesmål om att egenbygge trots allt är en kick för oss radioamatörer kommer på löpande band. Visst är det fantastiskt med all den teknik som erbjuds färdigförpackad för oss. För oss som vill kombinera framtidens teknik med egna komponentnära utmaningar finns egenbyggen. Skaparkraften växer och frodas. Från enkla blygsamma till avancerade byggen, där fantasin fått [...]

By |2017-08-13T13:03:04+02:00January 25th, 2006|2006, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Dec 2005

Vi har under hösten i denna spalt och på annat sätt (träffar, hemsida och radioinfo) berättat om en kommande nedkomst av en transverter för egenbygge. Undertecknad har haft den stora glädjen att tillsammans med Olle SM6DJH få jobba med QROlleprojektet. Över 140 QROlle-byggsatser har till dags dato funnit sin väg till glada byggare. Många av dessa QROlle-byggare har med stor glädje noterat att Olle [...]

By |2017-08-13T13:04:43+02:00December 24th, 2005|2005, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Nov 2005

Egenbygge är inte synonymt med QRP, primitvradio och CW. Men visst har den ”trenden” funnits. Spalten skall visa på inspiration som kan appellera på stora grupper av SSAmedlemmar. QRO-egenbygge förekommer, men då i minoritet. Denna månad skall vi återkoppla till tidigare rapporter för att ge en uppdatering av läget. QROlle-byggsatsen har levererats i över 140 exemplar !!! Och som dom flesta vet var detta inte vad vi [...]

By |2017-08-11T10:52:31+02:00November 24th, 2005|2005, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Sept 2005

När ni läser detta så har väl hösten börjat visa sig från sin vackra sida. Den förebådar en tid då man behöver ha lite mera kläder på vid utomhusaktiviteter. Men lika mycket är det en tid då goda föresatser kanske omsätts i verklighet vid skrivbordet med lödkolven och kreativiteten i högsta hugg. Det är en stor glädje att konstatera att det [...]

By |2017-08-13T13:11:43+02:00September 24th, 2005|2005, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Juli-Aug 2005

Jag erkänner villigt att jag är svag för digital och modern teknik i de flesta former. Visst är det vackert med gamla fina rörbyggen och nostalgi. Men tiden står inte stilla och den nya tekniken är spännande att prova på. de nya komponenterna är inte bara små, billiga utan även kunniga och inte minst driftsäkra som bara den. Nåväl, denna månad har jag [...]

By |2017-08-13T13:14:25+02:00July 24th, 2005|2005, Egenbygge, HEATHKIT, QROlle|0 Comments

QRP & Egenbygge – Juni 2005

Det har som vanligt hänt en hel del sedan förra månadens spalt. Nu sitter jag här med nya tag. QROlle lever och frodas. Projektet lever vidare och nya byggsatser finns att köpa. Återkopplingen kommer från alla håll både per radio, telefon och inte minst e-post. För alla radioamatörer som vill använda mikroprocessorer har vi ett nytt projekt nära knutet till SM5DEH och SmartDDS på [...]

By |2017-08-13T13:18:38+02:00June 24th, 2005|2005, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – Maj 2005

Vi kan alla konstatera att vår gemensamma föreningstidning QTC innehåller en mycket intressant blandning av artiklar för att täcka in hela det fantastiska spektrum som amatörradio innebär. Visst är det fantastiskt att man varje dag kan säga att det finns utrymme för nya utmaningar och kunskaper att ta till sig. Egenbygge är en av hörnstenarna i hobbyn och även denna månad har jag samlat en del intressanta [...]

By |2017-08-13T13:21:19+02:00May 24th, 2005|2005, Digimode, Egenbygge, QROlle, QRP|0 Comments

QRP & Egenbygge – April 2005

Det går inte en månad utan att nya spännande uppslag till egenbygge dyker upp. Det byggs flitigt i vårat avlånga land. Radioamatörer har alltid varit teknik och byggintresserade. QROllebyggare blir fler och intresset är mycket stort av att lära sig mera. Ett Hemma-hos-reportage hos SM3CLA varvas med en kristalltestare och nyheter på egenbyggefronten. Läs artikeln här: QRP-QTC_04_2005

By |2017-08-13T13:25:01+02:00April 24th, 2005|2005, Egenbygge, ELECRAFT, QROlle, QRP|0 Comments
Go to Top