Vi har under hösten i denna spalt och på annat sätt (träffar, hemsida och radioinfo) berättat om en kommande nedkomst av en transverter för egenbygge. Undertecknad har haft den stora glädjen att tillsammans med Olle SM6DJH få jobba med QROlleprojektet. Över 140 QROlle-byggsatser har till dags dato funnit sin väg till glada byggare. Många av dessa QROlle-byggare har med stor glädje noterat att Olle har nya spännande projekt på gång. Vetgirigheten och önskan om att ha något nytt att bygga verkar vara på topp. Många har redan beställt sig en transverterbyggsats. Extra roligt med detta projekt är att precis som tidigare nämnt den inte bara är användbar för QROlle-användare. Detta innbär att användare av färdigbyggda riggar från ICOM-YAESU-Kenwood kan bygga sig en transverter med mycket goda prestanda på 2 meter.

Läs artikeln här: QTC_QRP_12_2005