Under luppen:

ELAD FDM77 Mjukvarudefinierad radio

FDM77 är hightech från ELAD FDM77 levereras från det italienska företaget ELAD. Företaget har sin utveckling och produktion i teknologiparken Pordeone. Här har men sedan 13 år tillbaka haft sin verksamhet i nära samarbete med andra högteknologiföretag. Primärt vänder sig ELAD till professionella brukare och levererar där högavancerade mätinstrument för mobiltelefoni och EMC-mätningar. Man tillverkar även kommunikationsutrustning för datakommunikation. Erfarenheterna från mätutrustningar och kommunikation kommer konstruktionen av FDM77 och närliggande väl till godo. Att flera på bolaget (bland annat bolagets ägare) är radioamatörer gör att kunskapen och drivkraften mot vår värld är tydlig.

Läs artikeln här: UL_ELAD_FDM77